Казимир Твардовський: від локальної філософської школи до глобального визнання. Рецензія монографії: “Rozum i wola. Kazimierz Twardowski i jego wpływ na kształt kultury polskiej XX wieku”. Jacek Jadacki (red.). Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2021. 574 s.

https://doi.org/10.23939/shv2022.01.053
Надіслано: Січень 12, 2022
Прийнято: Березень 20, 2022
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Нова колективна монографія про засновника Львівсько-Варшавської школи Казимира Твардовського за редакцією професора Варшавського університету Яцека Ядацького поглиблює наше знання про цю видатну постать польської культури та науки. У ній Казимир Твардовський постає як багатогранна особистість: патріот, філософ, вчитель, науковець. У рецензії розглядаються усі розділи колективної монографії, які об’єднані єдиною метою – показати унікальність постаті Казимира Твардовського, яка полягає у тому, що він зумів створити таку філософську школу зі своєю методологією та підходами до розв'язання філософських проблем, яка поступово змінювала своє значення від локального до глобального, загальноєвропейського і  світового у межах аналітичної філософії. 

Jadacki, J. (Ed.). [2021]. Rozum i wola. Kazimierz Twardowski i jego wpływ na kształt kultury polskiej XX wieku. Lublin: Wydawnictwo Academicon.