хінгідрон

Дослідження хемосорбції кисню під час регенерації хінгідронного поглинального розчину в апаратах з суцільним барботажним шаром

Визначено коефіцієнт прискорення абсорбції кисню повітря хінгідронним поглинальним розчином в апараті з суцільним барботажним шаром, а також константу швидкості реакції між хемосорбованим киснем і відновною формою олігомерів хінгідрону. Отримані результати мають практичне значення для вибору масообмінного апарату для регенерації поглинального розчину у хінгідронному методі очищення газів від сірководню.

ВПЛИВ ЧАСУ ЕКСПОЗИЦІЇ НА ЗМІНУ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАРБОНАТНОГО РОЗЧИНУ ХІНГІДРОНУ В ПРОЦЕСІ ПРИГОТУВАННЯ ХІНГІДРОННОГО КАТАЛІЗАТОРА

У хінгідронному методі очищення газів від сірководню як окисник хемосорбованого сірководню використовують хінгідронний каталізатор. Його одержують олігомеризацією бензохінгідрону у лужному розчині. Окисно-відновні властивості хінгідронного каталізатора мають дуже важливе значення на процес очищення газів від сірководню.

Одержання полімерної сірки із відхідних тіосульфатних розчинів очищення газів від сірководню хінгідронним методом

Досліджено вплив хінгідрону на вихід продукту та вміст полімерної сірки у ньому під час кислотного розкладу натрію тіосульфату нітратною та хлоридної кислотами. Встановлено, що збільшення концентрації хінгідрону переважно сприяє збільшенню виходу продукту та вмісту полімерної сірки у ньому. Встановлено вплив температури на вихід продукту та вміст полімерної складової у ньому у разі використання нітратної або хлоридної кислот. Висловлено припущення, про можливий мехінзм стабілізації макромолекул сірки хінгідроном або його компонентами.