Одержання полімерної сірки із відхідних тіосульфатних розчинів очищення газів від сірководню хінгідронним методом

Досліджено вплив хінгідрону на вихід продукту та вміст полімерної сірки у ньому під час кислотного розкладу натрію тіосульфату нітратною та хлоридної кислотами. Встановлено, що збільшення концентрації хінгідрону переважно сприяє збільшенню виходу продукту та вмісту полімерної сірки у ньому. Встановлено вплив температури на вихід продукту та вміст полімерної складової у ньому у разі використання нітратної або хлоридної кислот. Висловлено припущення, про можливий мехінзм стабілізації макромолекул сірки хінгідроном або його компонентами.

The quinhydrone effect on product yield and polymer sulfur content in it during decomposition of sodium thiosulfate by nitric and hydrochloric acids was studied. It was established that increase of quinhydrone concentration usually contributes to rise of product yield and polymer sulfur content in it. The effect of temperature on the product yield and content of the polymer component of it in case of usage nitric or hydrochloric acid was established. Possible mechanism of sulfur macromolecules stabilization by quinhydrone or its components was suggested.

1. Знак З.О., Оленич Р.Р. Фізико-хімічні властивості каучукових композицій, вулканізованих полімерною сіркою // Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2016. – Т. 52, № 3, – С. 99-104. 2. Знак З.О., Гелеш А.Б., Гуглич С.І. Утилізація тіосульфатних розчинів з одержанням нерозчинної сірки // Вісник ДУ “Львівська політехніка”.- Хімія, технологія речовин та їх застосування.- 1997. - N 333. - С. 19-21.3. Яворський В.Т., Знак З.О., Гелеш А.Б. Отримання стабілізованої полімерної сірки кислотним розкладом натрію тіосульфату // Вісник ДУ “Львівська політехніка”.- Хімія, технологія речовин та їх застосування.- 1999.- N 361.- С.- 11 – 15. 4. Знак З.О., Оленич Р.Р. Synthesis and Properties of Oligomers Based on Quinhydron // Сучасні напрямки в хімії, біології, фармації та біотехнології: монографія / голов. ред. Володимир Новиков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 220-226.