Дослідження хемосорбції кисню під час регенерації хінгідронного поглинального розчину в апаратах з суцільним барботажним шаром

2020;
: сс. 257 - 263
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет „Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Lviv Polytechnic National University

Визначено коефіцієнт прискорення абсорбції кисню повітря хінгідронним поглинальним розчином в апараті з суцільним барботажним шаром, а також константу швидкості реакції між хемосорбованим киснем і відновною формою олігомерів хінгідрону. Отримані результати мають практичне значення для вибору масообмінного апарату для регенерації поглинального розчину у хінгідронному методі очищення газів від сірководню.

 1. Yavorskiy V., Slyuzar A., Kalymon Y. Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 613. https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.613
 2. Menkovsky M., Yavorskiy V.: Technologia Sery. Khimia, Moskva 1985.
 3. Kohl A., Nielsen R.: Gas Purification. Gulf Publ. Co., Houston 1997.
 4. Tarumi M., Matsuzaki Y., Suzuki K.: Chem. Eng. Sci., 2019, 199, 381. https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.01.006
 5. Bannikov L., Smirnova A., Nesterenko S.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 67. https://doi.org/10.23939/chcht10.01.67
 6. Dong Y., Ling K., Zhang W., Luo H.: Adv. Mater. Res., 2001, 233-235, 892. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.233-235.892
 7. Safarzadeh-Amiri A., Zhang Y., El-Din M.: Appl. Catal. B, 2017, 218, 186. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.06.040
 8. Yavorskiy V., Slyuzar A., Mertsalo I., Kalymon Ya.: Vopr. Khim. Khim. Tekhnol., 2011, 4, 301.
 9. Ramm V.: Absorptsia Gazov. Khimia, Moskva 1976.
 10. Yavorskiy V., Slyuzar A., Kalymon Ya.: Khim. Prom. Ukrainy, 2011, 1, 26.
 11. Yavorskiy V., Helesh A.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 471. https://doi.org/10.23939/chcht09.04.471
 12. Kalymon Ya., Znak Z., Helesh A., Savchuk L.: Vopr. Khim. Khim. Tekhnol., 2018, 5, 102.