СППР

Проблеми та напрями проектування СППР з управління фінансовими ризиками

Розглядається проблема управління фінансовими ризиками. Наведено класифікацію фінансових ризиків. Проаналізовано основні напрями та методики управління фінансовими ризиками. Запропоновано структуру СППР для управління фінансовими ризиками.
 

Оцінювання проекту системи підтримки прийняття рішень

Запропоновано методики оцінювання проекту системи підтримки прийняття рішень. Ці методики враховують економічні аспекти якості проекту та цінність інформаційних ресурсів і прийнятого рішення

Види архітектури систем підтримки прийняття рішень

Описано архітектуру системи підтримки прийняття рішень. Проведено аналіз видів архітектури, розглянуто архітектуру інформаційного ресурсу систем підтримки прийняття рішень, яка ґрунтується на принципах побудови сховища даних.

Cистемa підтримки прийняття рішень для виборця з використанням фасетного методу класифікації

This paper reviews the opportunities for finding faceted classification results decision support system for the voter. The technique enables the voter to choose a political party to vote, according to predefined signs for classification.

Проектування системи підтримки прийняття рішень виборця у вигляді веб-сайта

This general description of the decision support system for the voter as a We site We describe the principles of the DSS to the voter through the use of classification approach. Shows the process of development control and rights management for users of the Web site.