transmission line

Адаптація дискретних макромоделей ліній електропересилання до сучасних комп’ютерних середовищ

У статті розглянуто методи побудови математичних моделей ліній електропересилання. Запропоновано здійснювати їх побудову на основі експериментальних даних, отриманих шляхом комп’ютерного чи натурного експерименту у вигляді "чорної скриньки" у формі змінних стану.