Адаптація дискретних макромоделей ліній електропересилання до сучасних комп’ютерних середовищ

1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглянуто методи побудови математичних моделей ліній електропересилання. Запропоновано здійснювати їх побудову на основі експериментальних даних, отриманих шляхом комп’ютерного чи натурного експерименту у вигляді "чорної скриньки" у формі змінних стану. Отриману систему дискретних рівнянь у формі змінних стану, еквівалентну системі звичайних диференційних рівнянь адаптовано до середовища MATLAB/Simulink шляхом програмування математичної форми моделі з використанням блоку S-функцій.  Наведено результати комп’ютерного моделювання, отримані за допомогою дискретної макромоделі та описано можливості її подальшого використання.

  1. S.Bernas and Z. Ciok, Mathematical Models of Electric Power Network Components. Warsaw, Poland: WNT, 1997.  (Polish)
  2. A. Otero, C. Vilachá, J.Moreira, and E. Míguez, “Electrodynamics Simulation of Overhead Power Lines”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 27, no. 2, pp. 560-567, April 2012.
  3. F. Kiessling, P. Nefzger, J. F. Nolasco, and U. Kaintzyk, Overhead Power Lines: Planning, Design, Construction. New York, USA: Springer, pp. 321–325, 2003.
  4. P. Stakhiv, Yu. Kozak, and O. Hoholyuk, “Discrete mathematical macromodel of electric transmission line”, Przeglad Electrotechniczny. no. 4, pp. 272 – 274, 2013.
  5. P. Stakhiv, Yu. Kozak, and Yo. Selepyna, “Improving of the optimization algorithm for identification of parameters of electromechanical systems macromodels”, Visnyk Natsionalnogo Universytetu “Lvivska Politechnika” “Elektroener-getychni ta elektromahanichni systemy”, no. 666, pp. 98-102, 2010. (Ukrainian)
  6. S. Jain, Modeling and Simulation Using MATLAB-Simulink, 2nd ed. New Delhi, India: Wiley India, 2014.
  7. “Writing S-functions”, https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/simulink/sfunctions.pdf