основні засоби

ПАРАМЕТРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

В статті висвітлюється кількісний вплив ряду факторів на процес оновлення основних фондів за допомогою використання запропонованого рівняння економічної динаміки. В якості первинної інформації щодо основних засобів  залучаються параметри діючої та нової техніки. Зокрема, вартості та продуктивності одиниць техніки. Результатами оновлення виступають показники темпів зростання продукції, основних засобів, інвестиційних ресурсів.

АНАЛІТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДИНАМІКИ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

У статті проаналізовано кількісні закономірності інноваційного оновлення обладнання виробничої системи, всі ланки якої підпорядковані виконанню загальної програми з виготовлення продукції. Дослідження здійснювалось так, що заміну обладнання розглядали для кожної ланки окремо, а потім аналізувались наслідки оновлення для виробничої системи загалом.

ДИНАМІКА ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ

Запропоновно методологічний підхід до визначення темпів зростання виробничих фондів в залежності від ряду техніко-економічних параметрів, зокрема строків служби фондів, співвідношення основних та оборотних складових, рентабельності фондів тощо. Також розглянуто параметри ресурсного забезпечення відтворення з врахуванням варіантів власних та позичених коштів. Отримано кількісні закономірності інтерпретуються на прикладі розв’язання задач щодо прийняття інвестиційних рішень.