АНАЛІТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДИНАМІКИ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

1
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті проаналізовано кількісні закономірності інноваційного оновлення обладнання виробничої системи, всі ланки якої підпорядковані виконанню загальної програми з виготовлення продукції. Дослідження здійснювалось так, що заміну обладнання розглядали для кожної ланки окремо, а потім аналізувались наслідки оновлення для виробничої системи загалом. Основними показниками динаміки вибрано темпи зростання, і завдання полягало в тому, щоб визначити їхній взаємозв’язок із відповідними факторами.  Процес інноваційного оновлення розглянуто як неперервно-дискретний, оскільки відбуваються дискретні події – вибуття та введення в дію нових основних засобів (ОЗ), що мають разовий характер. Важливим є отримання аналітичної залежності темпів зростання продукції з врахуванням темпів зростання вартості фондів, строків їхньої служби, а також параметрів, які характеризують вартість та продуктивність одиниць наявного та нового обладнання. Отримана залежність дає можливість розв’язувати дві задачі. Перша з них стосується визначення темпів зростання продукції для заданих темпів зростання фондів. Друга задача передбачає визначення необхідних темпів зростання фондів, які забезпечують заплановані темпи зростання продукції. Розрахунки для цієї задачі є складнішими, оскільки потребують застосування ітераційних процедур. Також до важливих слід зарахувати результати, що стосуються наближеного визначення коефіцієнта оновлення ОЗ через лінійну комбінацію нормативу амортизації та темпів їхнього приросту. Крім прозорої економічної інтерпретації, це дає можливість спростити залежності, де використовується показник оновлення. У статті наведено розрахунки на прикладі конкретної заводської системи, яка складається з чотирьох послідовних технологічних ланок. Показано важливість та перспективність запропонованих аналітичних розробок.

1. Domar E. (1967) Essays in the Theary of Economic Growth. New York,. 2. Кириченко О. А. (2009) Інвестування: підручник. – К.: Знання, 573. 3. Збірник наукових праць. (2015) Економічні науки. ПВНЗ «Буковинський університет», Випуск 11, 210 с. 4. Денисенко М. П., Гречан А. П., Гаман М. В., (2008) Провайдинг інновацій: підручник, «Видавничий дім «Професіонал», 448. 5. Янковська Л. А. (2016) Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, Збірник накових праць. Вип., Галицька видавнича спілка, 184.