інноваційна активність

МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ РЕГІОНІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

У статті досліджено інноваційний розвиток підприємств та регіонів Західної України у сфері промисловості, зокрема з урахуванням теоретичних підходів і концепцій розвитку інноваційної діяльності. Впровадження інноваційних технологій сприяє сталому розвитку регіонів України згідно з міжнародними угодами, економним використанням його ресурсів, підвищенням ефективності діяльності підприємств та організацій.

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Розглянуто проблеми, пов’язані з активізацією інноваційної діяльності малих підприємств в Україні. Відповідно проаналізовано основні структурні показники малих підприємств, результати їхньої інноваційної діяльності, проведено порівняння показників інноваційної активності вітчизняних підприємств з показниками інноваційно розвинутих країн. Визначено основні причини низької інноваційної активності українських малих підприємств та окреслено шляхи їх подолання.

АНАЛІЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА, ЗОКРЕМА, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проаналізовано інноваційну активність промислових підприємств України, зокрема Львівської області, за 2011–2012 рр. Досліджено інноваційну активність вітчизняної економіки згідно з міжнародними рейтингами. Здійснено оцінку інноваційного потенціалу промисловості України. Визначено фактори, які впливають на інноваційне становище, що склалося останніми роками в економіці України.