тонкошарова хроматографія; нафтохінон-1

НОРМАЛЬНОФАЗОВА ТОНКОШАРОВА ХРОМАТОГРАФІЯ ДЛЯ АРОМАТИЧНИХ ПОХІДНИХ 3-ХЛОРО-1,4-НАФТОХІНОНУ

Досліджено хроматографічні характеристики восьми ароматичних похідних 3-хлоро-1,4-нафтохінону в умовах нормальнофазової тонкошарової хроматографії для бінарного мобільної фази на основі бензолу і таких полярних розчинників, як хлороформ, ацетон, ацетонітрил, метанол і пропан-2-ол. Нахил лінійних залежностей утримування досліджених сполук від концентрації полярного компоненту в мобільній фазі задовільно корелює з площею, яку займає адсорбована молекула аналіту на нерухомій фазі. Відтинок у рівнянні Сочевінського залежить від полярного компоненту мобільної фази.

НОРМАЛЬНОФАЗОВА ТОНКОШАРОВА ХРОМАТОГРАФІЯ ДЛЯ ЦИКЛІЧНИХ ПОХІДНИХ 3-ХЛОРО-1,4-НАФТОХІНОНУ

Аміновмісні похідні 3-хлоро-1,4-нафтохінону проявляють певні види біологічної активності, зокрема антибактеріальну, протигрибкову, а також хелатоутворюючу дію для транспортування мікроелементів, що зумовлено наявністю в структурі хіноїдного фрагменту та відповідних замісників. Хоча в багатьох роботах, які стосуються синтезу похідних 3-хлоро-1,4-нафтохінону, повідомляється, що використовували тонкошарову хроматографію (ТШХ) для контролю закінчення реакції та наявності домішок початкових речовин у виділених продуктах, однак не приведено умов ТШХ та результатів розділення.