аморфний кремнезем

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ГІПСОВАПНЯНИХ В’ЯЖУЧИХ ДЛЯ НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНУ

Методом РФА ідентифіковано кристалічні фази продуктів гідратації гіпсовапняного в’яжучого. Встановлено фізико-хімічні закономірності процесів структуроутворення у модельній системі “гіпс–негашене вапно–метакаолін–аморфний кремнезем–вода–бура”. Досліджено вплив виду негашеного вапна та марки гіпсового в’яжучого на морфологію і розміри кристалів гіпсу двогідрату.Встановлено взаємозв’язок між процесами структуро-утворення композиційних гіпсовапняних в’яжучих за нормальних умов тверднення та фізико-механічними характеристиками каменю.

НЕАВТОКЛАВНИЙ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ ГАЗОБЕТОН НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙНОГО В’ЯЖУЧОГО

Одним із лідерів стінових матеріалів на сучасному ринку, який поєднує в собі високі конструкційні та теплоізоляційні властивості, є ніздрюватий бетон, зокрема неавтоклавного тверднення. Підвищення ефективності ніздрюватого бетону як теплоізоляційного матеріалу полягає, перш за все, в гранично можливому зниженні середньої густини з одночасним забезпеченням певного рівня фізико-механічних показників, необхідних для виготовлення виробів у вигляді плит.

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО В’ЯЖУЧОГО

Розроблення технології нових в’яжучих і бетонів передбачає такі етапи як вибір і підготовка матеріалів, проектування складу відповідно до вимог, приготування суміші і формування виробів, початкова витримка і схоплювання, подальше тверднення. Всі ці етапи об’єднуються в єдиний комплекс, в якому кожен етап має своє особливе значення і одночасно впливає на ефективність усього технологічного комплексу.