середовище

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ У БУДІВЛЯХ ПСИХІАТРІЇ

У статті досліджено взаємозв'язок між сучасними принципами архітектури та психіатрією з метою розкриття можливостей покращення психічного здоров'я через архітектурне середовище. В процесі аналізу висвітлено сучасні тенденції в архітектурі, спрямовані на створення позитивного впливу на емоційний та психічний стан індивіда. Особлива увага приділяється використанню природних матеріалів, світлового проектування, зелених технологій та інноваційних технологій, таких як віртуальна реальність.

ВЗАЄМОДІЯ АРХІТЕКТУРИ І СЕРЕДОВИЩА У НАЙВИДАТНІШОМУ ТВОРІ НІВА БРАУНА

В статті розглянуті витоки особливих творчих методів роботи британського архітектора Ніва Брауна (1929-2018 рр.). Розкриті глибинні ідеї, які автор заклав в архітектурно-просторові рішення найвідомішого з своїх творів – житлового комплексу Alexandra Road Estate в районі Камден (Camden Town) у Лондоні (Великобританія). Зокрема, розкрита роль соціального контексту у формуванні житла і показана взаємодія архітектури з міським середовищем. Виявлена актуальність ідей Ніва Брауна та важливість їх адаптації в сучасне житлове будівництво.

ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО АРХІТЕКТУРНУ ФОРМУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МЕТАВСЕСВІТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Розглянуто проблематику трансформації уявлень про архітектурну форму в умовах метавсесвітнього простору. Розглянуто чинники, які, у цьому зв’язку, впливають на зміну пріоритетів проєктування. Простежено зв’язок нової архітектурної мови, що виникає, із світоглядом деконструктивізму та постмодернізму.

ВПЛИВ ЄВРОПЕЙCЬКОЇ СТРАТЕГІЇ ЗГУРТОВАНОСТІ НА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕСТЕТИКИ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Розглянуто проблематику впливу європейської політики згуртованості (cohesion policy) на підходи до вирішення урбаністичного середовища та оцінку його якості. Проаналізовано ряд параметрів, які визначають різні аспекти трансформації міського простору в контексті політики згуртованості. Надано оцінку вже існуючого досвіду інтерпретації громадських зон, як у контексті функціональної ефективності, так і з огляду на їх естетичну вартість. Окреслено напрямки стратегії згуртованості, які впливають на зміни ціннісних уявлень про міський простір.

Зміна функціонального стану водіїв при русі автомобільними дорогами різних категорій

В статті проаналізовано вплив чинника людини на безпеку дорожнього руху та основні методи його дослідження. Визначено основні показники функціонального стану водіїв, які найбільш точно ілюструють зміну нервово-емоційного напруження під час керуванням транспортним засобом в різних дорожніх умовах. Встановлено закономірності зміни функціонального стану водіїв, які керували транспортним засобом, що рухався по дорогах різних категорій.

РОЛЬ СВІТЛА В АРХІТЕКТУРІ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ. ФУТУРИСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Досягнення сучасної архітектури не зменшили, а навпаки, розширили функції світла у формуванні простору й архітектоніки громадських будівель. Архітектурний простір пропонує нові рішення, тектоніка будівлі – нові форми відповідно до тенденцій в архітектурі та дизайнерських ідей. На підставі аналізу формування світлового середовища в просторі сучаснихг ромадських будівель здійснено спробу спрогнозувати напрям, характер і особливості функціонування світла в архітектурі окремих типів громадських будівель

«БОЖЕСТВЕННИЙ ГРАД» ЕСТЕТИКИ АРХІТЕКТУРНО- МІСТОБУДІВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Розглянуто актуальну проблему повернення сучасної архітектури у сферу мистецтва, символом котрого вибрано «божественний град». Проаналізовано історичний розвиток естетичних понять «краси» і «гармонії» у філософії та мистецтві ХІХ–ХХ ст. Показано зв’язок між філософським, мистецьким й архітектурним змістом цих понять. Розглянуто зміни і перетворення «краси» і «гармонії» у контексті тріади Вітрувія. Їхні трансформації та метаморфози розглянуто на тлі протистояння провідних мистецьких і архітектурних напрямів і стилів – романтизму і класицизму, модернізму і постмодернізму.

СПЕЛЬТА ЯК КОМПОНЕНТ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ДРІЖДЖІВ

Вирішенням проблеми збереження активності дріжджів у процесах ферментації до етилового спирту займаються протягом тривалого часу, тому це є актуальним напрямком досліджень. Умови, які використовуються для розмноження та підтримання дріжджів відрізняються від тих, які використовуються для ферментації зернового сусла.

ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ ЦИНКОВИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ ТА КОРОЗИВНИХ СЕРЕДОВИЩ

Для захисту елементів конструкцій від корозії на шельфі Чорного моря часто використовують, як органічні, так і неорганічні покриття, а також корозійностійкі сплави, що дає змогу використовувати обладнання в більш агресивних середовищах, розширюючи умови їх застосування. Однак захисні властивості протикорозійних покриттів в середовищах за наявності сірководню та одночасної дії механічних напружень вивчено не достатньо.