«БОЖЕСТВЕННИЙ ГРАД» ЕСТЕТИКИ АРХІТЕКТУРНО- МІСТОБУДІВНОГО СЕРЕДОВИЩА

SA.
2018;
: 95-99
1
Київський національний університет будівництва і архітектури

Розглянуто актуальну проблему повернення сучасної архітектури у сферу мистецтва, символом котрого вибрано «божественний град». Проаналізовано історичний розвиток естетичних понять «краси» і «гармонії» у філософії та мистецтві ХІХ–ХХ ст. Показано зв’язок між філософським, мистецьким й архітектурним змістом цих понять. Розглянуто зміни і перетворення «краси» і «гармонії» у контексті тріади Вітрувія. Їхні трансформації та метаморфози розглянуто на тлі протистояння провідних мистецьких і архітектурних напрямів і стилів – романтизму і класицизму, модернізму і постмодернізму. Простежено універсальну і циклічну послідовність їх  розгортання в історії та теорії розвитку сучасного архітектурно-містобудівного середовища та його естетичних основ. Запропоновано структурну модель естетичного розвитку цього середовища у вигляді «божественного граду» з радіальними осями – вулицями, що символізують напрями і стилі, центральною площею Краси, а також кільцевими вулицями, що відображають межі розселення основних спільнот мешканців цього граду – містян, слободян, урбодян, поселян – і зони впливу відповідних їм мистецьких жанрів: архітектурної топіки і риторики, тропіки і поетики. Модель завершує окружна магістраль як символ Гармонії. У такому радіально-кільцевому вигляді модель сприятиме подальшому розгортанню досліджень  естетичних проблем і поверненню архітектури та містобудування у коло красних мистецтв.

1. Энциклопедия для детей. Всемирная литература. Ч. 2. ХІХ–ХХ века. – М.: Мир энциклопедий Аванта, 2007. – 656 с.

2. Рескин Дж. Лекции об искусстве. – СПб: Азбука, 2016. – 448 с.

3. Щмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. – К.: София, Ltd., 1994. – 320 с.

4. Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. – Ер.: Айастан,1988. – 672 с.

5. Татаркевич В. Історія шести понять: мистецтво, прекрасне, форма, творчість, відтворництво, естетичне переживання. – К.: Юніверс, 2001. – 367 с.

6. Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 686 с.

7. Райт Ф. Л. Исчезающий город. – М.: Strelka Press, 2016. – 180 с.

8. Йодике Ю. О происхождении функционализма // Современная архитектура. – 1971, № 6. – С. 21–32.

9. ГинзбургМ . Я. Стиль и эпоха. Проблемы современной архитектуры. – М.: Гос. изд-во, 1924. – 238 с.

10. Тімохін В. О. Архітектура міського розвитку. 7 книг з теорії містобудування. – К.: КНУБА, 2008. – 629 с.