Traceability

A decentralized model to ensure traceability and sustainability of the food supply chain by combining blockchain, IoT, and machine learning

Many food contamination incidents have occurred during the last decade which has proven the failure of the food supply chain management system to track the food, money, and information movement within the food supply chain.  Many models have been established. This paper presents the design and implementation of the new model providing real-time data acquisition, monitoring, and storing on a tamper-proof blockchain of the main food supply movement.

ЕТАЛОН ОДИНИЦІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТИСКУ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Проаналізовано актуальність створення в Україні первинного еталона одиниці ультразвукового тиску у водному  середовищі  в  діапазоні  частот  від  0,5 МГц  до  10 МГц,  зумовлену  необхідністю метрологічного  забезпечення чинного  ультразвукового  медичного  обладнання  та  проведення  процедур  оцінки  відповідності  вимогам  технічного регламенту  щодо  медичних  виробів  для  введення  їх  в  експлуатацію.  Перелік  параметрів  акустичного  виходу ультразвукового  медичного  обладнання  стандартизований  Міжнародною  електротехнічною  комісією (ІЕС),  зокрема параметри  ультразвукового 

НОВИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КАЛІБРУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

У статті запропоновано новий підхід до визначення необхідності вчасного проведення калібрувань еталонів та засобів вимірювальної техніки з метою забезпечення метрологічної простежуваності результатів вимірювань. Підхід заснований на використанні контрольних карт Шухарта з нанесенням на них ковзних (рухомих) середніх. Розглянуто приклад застосування ковзних середніх для вирішення поставленої задачі.