ЕТАЛОН ОДИНИЦІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТИСКУ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

2019;
: pp. 58-63
1
Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»)
2
Національний університет “Львівська політехніка”, ДП НДІ «Система»
3
Національний університет “Львівська політехніка”, ДП НДІ «Система»

Проаналізовано актуальність створення в Україні первинного еталона одиниці ультразвукового тиску у водному  середовищі  в  діапазоні  частот  від  0,5 МГц  до  10 МГц,  зумовлену  необхідністю метрологічного  забезпечення чинного  ультразвукового  медичного  обладнання  та  проведення  процедур  оцінки  відповідності  вимогам  технічного регламенту  щодо  медичних  виробів  для  введення  їх  в  експлуатацію.  Перелік  параметрів  акустичного  виходу ультразвукового  медичного  обладнання  стандартизований  Міжнародною  електротехнічною  комісією (ІЕС),  зокрема параметри  ультразвукового  діагностичного  обладнання  нормують  відповідно  до  ІЕС  61157,  а  параметри  фізіотерапевтичного обладнання – ІЕС 61689.

У  статті проаналізовано методи  відтворення ультразвукового  тиску  у  водному  середовищі  в діапазоні частот  від 0,5  МГц  до  10  МГц,  вибрано  метод  для  створення  первинного  еталона  одиниці  ультразвукового  тиску  у  водному середовищі  – метод  взаємності  із  двома  перетворювачами. Наведено математичну модель методу  відтворення  одиниці ультразвукового  тиску, функціональну  схему  еталона  з описом роботи основних  елементів та подано  загальний  вигляд створеного первинного  еталона. Окремо  вказано основні  вимоги до допоміжного  ультразвукового перетворювача,  який застосовують відповідно до вибраного методу. Також наведено вимоги до вимірювального середовища – води. Описано експериментальні  дослідження  метрологічних  властивостей  еталона  та  наведено  порівняння  отриманих  метрологічних характеристик створеного еталона з характеристиками відповідних зарубіжних еталонів.

[1]  IEC 61157:2007  Типові  засоби  для  забезпечення  акустичного  виходу  медичного  діагностичного ультразвукового  обладнання,  Київ,  Україна,  2007.  Київ, Україна,  2007.  [Електронний  ресурс].  Режим  доступу: https://webstore.iec.ch/publication/4621

[2]  ДСТУ  IEС  61689:2018  Ультразвук.  Фізіотерапевтичні  системи.  Характеристики  вихідного  поля  та методи  вимірювання  в  діапазоні  частот  від  0,5 МГц  до  5 МГц  (IEC  61689:2013,  IDT). Київ, Україна,  2018  [Електронний  ресурс].  Режим  доступу:  http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=79972

[3]   ДСТУ  IEC  62127-2:2009  Ультразвук.  Гідрофони.  Частина  2.  Калібрування  для  ультразвукових  полів частотою  до  40  МГц  включно. [Електронний  ресурс]. Режим  доступу:   http://document.ua/ultrazvuk_-gidrofoni_-chastina-2_-kalibruvannja-dlja-...

[4]  ГОСТ  8.555-91 (ІЕС  866-87) Характеристики  и градуировка  гидрофонов  для  работы  в  частотном диапазоне от 0,5 до 15 МГц. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document/1200014699

[5]  ДСТУ IEC 62127-1:2009  Ультразвук.  Гідрофони.  Частина  1.  Вимірювання  і  характеристики ультразвукових полів у медицині частотою до 40 МГц (IEC 62127-1:2007, IDT). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=78989

[6]  R.  Bober,  Underwater  Electroacoustic  Measurements. [Електронний  ресурс].  Режим  доступу:  https://www.amazon.com/Underwater-Electroacoustic-Measurements-R-Bobber/...

[7]  ДСТУ-Н  РМГ  43:2006  Метрологія.  Застосування “Руководства  по  выражению  неопределенности измерений: (РМГ  43:2001  IDT). [Електронний  ресурс]. Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=77097