кредитний ризик

Дослідження кредитних ризиків комерційних банків та методи їх оцінювання

Досліджено кредитні ризики комерційних банків та методи їх оцінювання, необхідність аналізування кредитних ризиків банківськими установами. Вивчено найефективніші моделі оцінювання кредитного ризику. На основі — моделі Альтмана було оцінено українські підприємства щодо кредитоспроможності та банкрутства, також проаналізовано структурну модель Мертона.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

У статті розкрито суть та види кредитних ризиків комерційних банків. Висвітлено основні чинники кредитного ризику за видами кредитних ризиків. Проаналізовано динаміку нормативів кредитних ризиків банківської системи України за останнє десятиліття. Проведено оцінку кредитних ризиків банківської системи України за новою методикою НБУ. Визначено основні чинники гальмування кредитної активності комерційних банків запропоновано заходи для покращення кредитної активності та якості кредитного портфелю банків.