ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті розкрито суть та види кредитних ризиків комерційних банків. Висвітлено основні чинники кредитного ризику за видами кредитних ризиків. Проаналізовано динаміку нормативів кредитних ризиків банківської системи України за останнє десятиліття. Проведено оцінку кредитних ризиків банківської системи України за новою методикою НБУ. Визначено основні чинники гальмування кредитної активності комерційних банків запропоновано заходи для покращення кредитної активності та якості кредитного портфелю банків.

1. Вовк В. Я., Хмеленко О. В. (2008) Кредитування і контроль, Київ: Знання, 463. 2. Долінський Л. Б., Корчинський В. В.,(2016) Ідентифікація та кількісне оцінювання кредитного ризику комерційного банку, Економічний аналіз, Т.25, № 1. 180–189. 3. Мельник К., Колотуха С., Коваленко І., (2017) Зниження кредитних ризиків та забезпечення їх стійкості в діяльності банку, Банківська справа, № 1. 32–41. 4. Коваленко В. В., Зверяков О. М., Гайдукович Д. С., (2016) Діагностика кредитного ризику та його вплив на кредитну активність банків України, Фінанси України, № 2(243). 83–96. 5. Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: постанова Правління НБУ від 30.06.2016 № 351 Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16.  6. Показники банківської системи, Retrieved from: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34.... 7. Звіт про фінансову стабільність, Випуск 3, Retrieved from: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=50604896. 8. Банківська система в 2017 році: прогнози НБУ, Retrieved from: http://finbalance.com.ua/news/Bankivska-sistema-v-2017-rotsi-prohnoziNBU. 9. Про банки і банківську діяльність: закон України від 7.12.2000 №2121-III Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.