інтернет-ресурс

Інформаційні технології підвищення популяризації комерційних інтернет-ресурсів

Дослідження показало, що на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій саме на портативні пристрої припадає більша частина всього інтернет-трафіку, який обов’язково потрібно ураховувати під час популяризації комерційних інтернет-ресурсів. Автори проаналізу- вали основні підходи до популяризації та показали, що важливим аспектом просування є підтримка технології Mobile First. Під час дослідження проаналізовано механізми роботи відомих пошукових систем із акцентом на роботі системи Google, найпоширенішої на теренах України.

Популяризація комерційних інтернет ресурсів із використанням соціальних медіа

У статті автори розробили методологічне підґрунтя для побудови системи підтримки прийняття рішень при популяризації комерційних інтернет ресурсів з використанням технологій соціальних медіа. Проведено аналіз особливостей пошукового просування із використанням технологій соціальних мереж та сервісів в результаті якого виявилось, що на сьогоднішній день, впровадження останнього вимагає застосування нових підходів до популяризації. Здійснено аналіз SMO та SMM моделей просування, який дозволив визначити основні чинники, що застосовуються для популяризації комерційних інтернет ресурсів.

Просування інтернет-ресурсів з використанням технологій голосового пошуку

Розроблено методологічне підґрунтя для побудови системи підтримки прийняття рішень у галузі просування інтернет-ресурсів при використанні техно- логій голосового пошуку. Проаналізовано особливості пошукового просування інтернет-ресурсів із використанням технологій голосового пошуку (Voice Search SEO), у результаті якого виявилось, що сьогодні впровадження мобільних пристроїв та поширення широкосмугових мереж передавання даних потребує застосування нових підходів до просування інтернет-ресурсів з метою їх оптимізації під особливий тип пошуку — Voice Search SEO.

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

У цій статті проведено огляд досліджень відомих світових компаній у сфері реклами та маркетингу, які проводять аналіз тенденцій використання інструментів Інтернет-маркетингу у сучасному динамічному середовищі. Розглянуті такі інструменти як оптимізація пошукових машин, платна реклама, контент-маркетинг, email-розсилки, а також просування у соціальних мережах. Зазначено, що контент-маркетинг відіграє все більшу роль у функціонуванні кожного інструмента, а також являє собою незалежний інструмент подачі на інтернет-ресурсі ключової інформації потенційному клієнтові.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ МОНЕТИЗАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

Розкрито різні значення поняття монетизації в різних галузях економіки. Проаналізовано наявні визначення поняття монетизації та її класифікацій, розроблених сучасними науковцями та практиками. Виведено власне визначення поняття монетизації та подано детальну класифікацію її видів. Зацікавлення викликають подані приклади для кожного виду монетизації та зразки монетизації типових інтернетресурсів.