КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ МОНЕТИЗАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Authors: 

Ugolkov I.O.

Lviv Polytechnic National University Management of Organizations Department

Розкрито різні значення поняття монетизації в різних галузях економіки. Проаналізовано наявні визначення поняття монетизації та її класифікацій, розроблених сучасними науковцями та практиками. Виведено власне визначення поняття монетизації та подано детальну класифікацію її видів. Зацікавлення викликають подані приклади для кожного виду монетизації та зразки монетизації типових інтернетресурсів.

1. Медвідь Т. В. (2008) Рівень монетизації економіки як важливий індикатор ефективності передавального механізму монетарної політики, Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. Праць, Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Суми, Вип. 23. 204–210. 2. Кобзева Е. А., Углицких О. Н. (2014) Бюджетный дефицит: понятие, причины возникновения и способы его преодоления, Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XV междунар. студ. науч.-практ. Конф, № 15. 3. Монетизація сайту (2016) Забізнес. Available at: http://zabiznes.com/2016/02/04/монетизація-сайту/  4. Германов В. Е. (2013) Разработка методик получения дохода с систем электронной коммерции, Наука и бизнес: пути развития. № 1 (19), 52–53. 5. Астапчук О.-Л. С. (2012) Інноваційні методи монетизації інтернет-проектів, 70-та студентська науково-технічна конференція. Секція “ Економіка і менеджмент”: збірник тез доповідей / Національний університет “Львівська політехніка”. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 259–260. 6. Monetization and Direct Monetization (2016) Blogging Profits. Available at: http://ourmilkmoneyblogspot. wordpress.com/2011/07/12/monetization-anddirect-monetization-blogging-profits/ 7. Методы монетизации интернет проектов, @victoraine, Хабрахабр. Available at: https://habrahabr.ru/post/158951/ 8. Єщенко П. С., Жебка В. В., Ступак С. В. (2014) Проблеми монетизації цифрового контенту, Збірник наукових праці “ Економіка. Менеджмент. Бізнес”. 22–27. 9. Монетизация. Бизнес в интернете. Способы заработка с сайта, Premium SEO. Available at: http://premiumseo.org/seostudy/programma-kursov/prodazhi-i-monetizatsiya... 10. Найбільш прибуткові і перспективні способи монетизації сайту, iSearch, Available at: http://isearch.kiev.ua/uk/searchpractice/ onlinemarketing/882-effective-monetization-of-the-site 11. Струкова. Е. В. (2015) Стратегии монетизации контента Интернет-СМИ, Вестник Челябинского государственного университета. № 5 (360) 330–335. 12. Шпаковский Ю. Ф. (2015) Формы монетизации Интернет-СМИ, Труды БГТУ. № 9. 130–133