краудсорсинг

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ КРАУДФАНДИНГУ

У статті розкрито поняття « система краудфандингу» та її елементів. Проаналізовано фактори, що впливають на розвиток краудфандингу в національній економіці. Запропоновано застосування моделі «5P» для краудфандингової системи та для окремого краудфандингового проекту. Зацікавлення викликає дослідження елементів та умов, необхідних для успішної реалізації краудфандингових проектів.

КРАУДСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ: ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ МІСЦЕВИХ ПРОБЛЕМ

Розглянуто основні фактори, що впливають на успішність реалізації краудсорсингових проектів. Ці фактори ідентифікуються на основі аналізування успішних прикладів реалізації краудсорсингових проектів для вирішення проблем місцевого розвитку в Україні. У межах дослідження узагальнено логіку краудсорсингових проектів та систематизовано інтернет-сервіси, які використовують механізм краудсорсингу. Особливий акцент зроблено на приклади місцевих ініціатив у формі краудсорсингу в м. Львові.