КРАУДСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ: ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ МІСЦЕВИХ ПРОБЛЕМ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто основні фактори, що впливають на успішність реалізації краудсорсингових проектів. Ці фактори ідентифікуються на основі аналізування успішних прикладів реалізації краудсорсингових проектів для вирішення проблем місцевого розвитку в Україні. У межах дослідження узагальнено логіку краудсорсингових проектів та систематизовано інтернет-сервіси, які використовують механізм краудсорсингу. Особливий акцент зроблено на приклади місцевих ініціатив у формі краудсорсингу в м. Львові.

1. Портер М. (2008) Конкуренция: пер. с англ. М. : Вильямс, 495 с. 2. Хау Дж. (2012) Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. М.: Альпина Паблишер, 208 с. 3. Книш П.В. (2013) Інноваційні соціальні технології: поняття та перспективи використання в системі державного управління, Державне управління: теорія та практика. № 2. 69–75. 4. Мінц О. Ю. (2013) Краудсорсінг, як метод вирішення завдань у глобалізованій економіці та особливості його використання в Україні, Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 26. 85-90. 5. Химич І. (2014) Краудсорсинг – сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства, Соціальноекономічні проблеми і держава. Вип. 1 (10). 242-249. 6. Полторак К.А., Зозульов О.В. (2014) Застосування краудтехнологій в маркетинговій діяльності підприємств, Економічний вісник НТУУ “КПІ”. № 1. 422–430. 7. Полторак К. А. (2015) Управління маркетинговими комунікаціями в епоху крауд-технологій, Маркетинг і менеджмент інновацій. № 3. 66-75. 8. To H. (2016) Real-Time Task Assignment in Hyper-Local Spatial Crowdsourcing under Budget Constraints, Available at: http://www.cs.usc.edu/assets/007/97707.pdf 9. Полутин С. В., Седлецкий А. В. (2012) Краудсорсинг как механизм активизации инновационного потенциала общества, Интеграция образования № 3. 68–74. 10. Деменко А. Е. (2013) Использование метода краудсорсинга в целях повышения эффективности бюджетных расходов, Вестник Югорского Государственного Университета. Вып. 4 (31) 28–32. 11. Ильин А. С. (2012) Краудсорсинг как инструмент модернизации государственного и муниципального управления, Регионы России: Стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития: труды 8-й международной научно-практической конференции ИНИОН РАН,М.: Изд-во ИНИОН РАН, 117–122. 12. Рогова А. В. (2013) Краудсорсинг как инструмент социальноэкономического развития региона , Современные проблемы науки и образования. № 5. Available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10531. 13. Graeff E. (2014) Crowdsourcing as Reflective Political Practice: Building a Location-based Tool for Civic Learning and Engagement, Internet, Politics, and Policy. Available at: http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=2524967 14. Hosio S. (2015) Voices in the Noise: Crowdsourcing Public Opinion using Urban Pervasive Technologies, Policy & Internet. Available at: http://onlinelibrary.wiley. com/doi/10.1002/poi3.90/full. 15. Казакова Н. Д, Денисова Ж. А. (2016) Технология краудсорсинга в государственном региональном управлении, Власть. № 4, 21–28. 16. Что такое краудсорсинг? Available at: http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdsourcing.  17. Українська Вікіпедія Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Українська_Вікіпедія 18. Зелена книга Української благодійності 2014. (2015) Асоціація Благодійників України та Громадський простір.  К.: 46 с. Available at: http://vboabu.org.ua/greenpaper