КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ КРАУДФАНДИНГУ

1
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті розкрито поняття « система краудфандингу» та її елементів. Проаналізовано фактори, що впливають на розвиток краудфандингу в національній економіці. Запропоновано застосування моделі «5P» для краудфандингової системи та для окремого краудфандингового проекту. Зацікавлення викликає дослідження елементів та умов, необхідних для успішної реалізації краудфандингових проектів.

1. Барилюк І. В., Рубаха М. В. (2013) Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній, Фінанси України, № 9, 104–117. 2. Jeff Howe on the rise of crowdsourcing Retrieved from: http://www.crowdsourcing.org/editorial/jeff-howe-on-the-rise-of-crowdsou... 3. Кузьмін О. Є., Скибінський О. С., Уголькова О. З., (2016) Краудфандинг: сутність, значення та типологія, Маркетинг і менеджмент інновацій, № 2, 170–180. 4. Карий О. І., Панас Я. В., (2016) Краудсорсинг як інструмент менеджменту: приклади вирішення місцевих проблем, Вісник Національного університету « Львівська політехніка». Серія « Проблеми економіки та управління». Львів: Видавництво Львівської політехніки, № 847, 213–219.  5. Офіційний сайт «Спільнокошт» Retrieved from: https://biggggidea.com/ 6. Офіційний сайт «Українська біржа благодійності», Retrieved from: https://ubb.org.ua/ 7. Офіційний сайт «На старте» Retrieved from: https://na-starte.com/about 8. Сагатовский В. Н. (1973) Основы систематизации всеобщих категорий, Томск, Retrieved from: http://sagatovskij.ucoz.ru/index/obo_mne/0-5 9. Складові краудекономіки. Retrieved from: http://crowdsourcingweek.com/ blog/5ps-of-the-crowd-economy/ 10. Елементи краудфандингу. Retrieved from: https://igniteintent.wordpress.com/2013/08/07/5-ps-of-crowdfunding/