ціна

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА МАШИНОБУДІВНУ ПРОДУКЦІЮ

З’ясовано особливості ціноутворення на машинобудівну продукцію. Запропоновано загальний підхід до моделювання ціноутворення на машинобудівну продукцію з урахуванням параметрів попиту на товари, що виготовляються за допомогою цієї продукції. Побудовано моделі критеріальних показників оптимізації цін та обсягів збуту продукції машинобудівного підприємства. Встановлено можливості використання критеріальних показників оптимізації цін на машинобудівну продукцію для вирішення завдання вибору найкращого різновиду цієї продукції.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ НА “ПРОРИВНІ” ТОВАРИ

Уточнено поняття “проривних” товарів, їх характеристики та методику ідентифікації. Проаналізовано основні підходи до встановлення ціни на нові для ринку товари. Досліджено основні чинники, що впливають на формування споживної вартості “проривного” товару. Обґрунтовано застосування методики встановлення ціни на “проривний” товар на рівні його цінності, сприйнятої споживачами.