МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ НА “ПРОРИВНІ” ТОВАРИ

Authors: 

Y.V. Demkiv

Lviv Polytechnic National University, Management of Organizations Department 

Уточнено поняття “проривних” товарів, їх характеристики та методику ідентифікації. Проаналізовано основні підходи до встановлення ціни на нові для ринку товари. Досліджено основні чинники, що впливають на формування споживної вартості “проривного” товару. Обґрунтовано застосування методики встановлення ціни на “проривний” товар на рівні його цінності, сприйнятої споживачами.

1. Кристенсен К. Дилема инноватора / Клей тон М. Кристенсен; пер. с англ. — М.: Альпина Бізнес Букс, 2004. — 239 с. 2. Сливоцький А. Прорив / пер. з англ. Анна та Ігор Гусак. — Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2010. — 328 с. 3. Финкельштейн С. Стратегия прорва / С. Финкельштейн, Ч. Харви, Т. Лотон. — К.: CompanionGroup, 2007. — 336 c. 4. Кузьменко Д. Прорывное позиционирование / Д. Кузьменко, А. Мальцева // Маркетинг: стратегии, с которыми побеждают: сб. — К.: Максимум, 2006. — С. 78–91. 5. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія / під ред. С.М. Ілляшенка. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. — 615 с. 6. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: підручник. — 2-е вид. — Львів: Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 428 с. 7. Маркетинг: підручник / [А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак та ін.]; за наук. ред. А.Ф. Павленка; кер. авт. колективу І.Л. Решетнікова. — К.: КНЕУ, 2008. — 600 с. 8. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: підручник. — К.: КОНДОР, 2006. — 398 с. 9. Slywotzky A.J. Strefa zysku. / A.J. Slywotzky, D.J. Morrison, B. Andelman. — Warszawa: PWE; 2000. — S. 43. 10. Джонсон М. Изобретая новую бизнес-модель / М. Джонсон, К. Кристенсен, Х. Кагерманн // &Стратегии. — 2009. — № 1–2. — С. 14–24. 11. Чухрай Н.І. Маркетинг на ринках високотехнологічних товарів: монографія / Н.І. Чухрай, Я.В. Демків; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 205 с. 12. Switalski W. Innowacje i konkurencyjnosc / W. Switalski. — Nokpol, Kobylka: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. — 242 s.