краудфандинг

Актуальні питання розвитку креативного підприємництва в Україні

Висвітлено актуальні питання розвитку національного креативного підприємництва, яке розглядається в контексті малого підприємництва та його фасилітації. Визначено перелік проблем розвитку креативного підприємництва в Україні. Розроблено програму фасилітації національного креативного підприємництва із класифікацією фасилітаційних заходів за метою їх здійснення. Запропоновано економічні, соціальні, інформаційно- консультаційні, правові, мотиваційні та інноваційні заходи підтримки розвитку креативного підприємництва.

ІСНУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРАУДФАНДИНГУ

Розкрито поняття середнього класу та його роль для впровадження та розвитку краудфандингу. Автори проаналізували наявні визначення поняття середнього класу та його ключових характеристик. Проаналізовано вплив представників середнього класу на існування краудфандингових платформ. Цікавими є результати дослідження американського середнього класу та його особливостей.