ІСНУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРАУДФАНДИНГУ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Authors: 

Ugolkova O.Z., Reverenda N.Yu.

Lviv Polytechnic National University Department of Management and International Business 

Розкрито поняття середнього класу та його роль для впровадження та розвитку краудфандингу. Автори проаналізували наявні визначення поняття середнього класу та його ключових характеристик. Проаналізовано вплив представників середнього класу на існування краудфандингових платформ. Цікавими є результати дослідження американського середнього класу та його особливостей.

1. Усова Ю. О. (2016) Середній клас як соціальна основа громадянського суспільства, Available at: http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/ Politologia/65786.doc.htm 2. Шульгін Ю. (2016) Середній клас як соціальна основа демократичних перетворень в Україні, Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26602/44-Shul'gin.pdf?sequence=1 3. Gabler N. (2016) The secret shame of middle-class Americans. Available at: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/05/my-secret-shame/476415/ 4. The American Middle Class Is Losing Ground. (2016) Available at : http://www.pewsocialtrends.org/ 2015/12/09/the-american-middle-class-is-losing-ground/ 5. Appartenez-vous a la classe moyenne. (2016) Available at: http://www.lefigaro.fr/social/2014/04/16/0901020140416ARTFIG00110-tes-vo... 6.Середній клас в Україні: нечисленний і невпливовий (2016) Available at: http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/06/130604_ukraine_middle... 7. Кузьменко Т. М. (2010) Соціологія: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 320 с. 8. What is middle class, anyway? (2016) Available at : http://money.cnn.com/infographic/ economy/whatis-middle-class-anyway/ 9. Мiddle class america definition (2016) Available at : http://www.moneycrashers.com/middle-class-america-definition-income-rang... 10. Тіньова економіка України (2016) Available at: http://espreso.tv/news/ 2015/08/14/tinova_ekonomika_ukrayiny_vyrosla_do_47 11. Середній клас України (2016) Available at : http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/06/ 130604_ukraine_middle_class_az