маркетингова політика розподілу

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОПТИМІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Проаналізовано основні підходи до формування каналів розподілу продукції підприємства, досліджено етапи розроблення стратегії каналу збуту. Проаналізовано сучасні тенденції у розвитку каналів збуту, які пов’язані з прямим маркетингом. Розглянуто процеси розроблення, ведення та використання баз даних покупців, постачальників та посередників з метою встановлення та розвитку контактів з ними, недоліки та переваги використання баз даних. Обґрунтовано доцільність використання економіко-математичного моделювання для оптимізації маркетингової політики розподілу.