ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОПТИМІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автори: 
N.E. Kuzjo, N.S. Kosar

Проаналізовано основні підходи до формування каналів розподілу продукції підприємства, досліджено етапи розроблення стратегії каналу збуту. Проаналізовано сучасні тенденції у розвитку каналів збуту, які пов’язані з прямим маркетингом. Розглянуто процеси розроблення, ведення та використання баз даних покупців, постачальників та посередників з метою встановлення та розвитку контактів з ними, недоліки та переваги використання баз даних. Обґрунтовано доцільність використання економіко-математичного моделювання для оптимізації маркетингової політики розподілу.

1. Крикавський Є.В. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 232 с. 
2. Маркетинг: підручник / [В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.]; ред.- упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. — К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. — 422 с. 
3. Маркетинговий менеджмент: підручник / [Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін]. — К.: Хімджест, 2008. — 720 с. 
4. Мороз Л.А. Маркетинг: підручник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Мороз Л.А. — 5-те вид., онов. — Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. — 232 с. 
5. Украинский рынок телемаркетинга вырастет на 40 % // Маркетинговые исследования в Украине. — 2010. — № 5 (42). — С. 88–89. 
6. Две трети Интернет-пользователей совершали покупки в Интернете // Маркетинговые исследования в Украине. — 2010. — № 5 (42). — С. 62–63. 
7. Інтернет-торгівля стала лідером української економіки за темпами зростання [Electronic resource]. — Availible at: http://ua.korrespondent. net/journal/1576449-korrespondent-dodali-v-koshik-internet-torgivlya-stala-liderom-ukrayinskoyi-ekonomiki-za-tempami-zros. 
8. http://ua.comments.ua/ht/206442-ukraintsi-stali-vitrachati-na.html. 
9. Цехетбауер Е. Концепції маркетингу на основі банку даних [Electronic resource]. — Availible at: http://www.audyt.lviv.ua/ru/statti/17-statti-po-marketyngu. 
10. Маркетинг у мінливому світі [Electronic resource]. — Availible at: http://e-bazar.ks.ua/?p=956. 
11. Косар Н.С. Інформаційне забезпечення реалізації концепції партнерського маркетингу у діяльності підприємств / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо, А.Б. Гайдук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва» — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2009. — С. 168–171. 
12. Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг: навч. посіб. / Л.Ф. Єжова. — К.: КНЕУ, 2002. — 560 с. 
13. Катренко А.В. Дослідження операцій: підручник / А.В. Катренко. — Львів: Магнолія Плюс, 2004. — 549 с.
14. Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: навч. посіб. / В.Я. Кутковецький. — К.: Вид-во ТОВ «Видавничий дім «Професіонал», 2004. — 350 с. 
15. Наконечний С.І. Економетрія: підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк. — Вид. 4-те, доп. та перероб. — К.:КНЕУ, 2006.—528 с.