канали розподілу

Сучасні технології автоматизації складської діяльності підприємств

Розкрито сутність поняття «канали розподілу», розглянуто різні види каналів розподілу, їх зміст, спільні та відмінні риси. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку складської діяльності підприємств, зумовлені викликами цифровізації, розширенням конкуренції та упровадженням інноваційних технологій у різні сфери господарської діяльності. Досліджено новітні технології автоматизації складської діяльності підприємств, серед яких блокчейн, IOT, Pick by Voice та RFID Identification, визначено переваги та складнощі їх застосування.

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОПТИМІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Проаналізовано основні підходи до формування каналів розподілу продукції підприємства, досліджено етапи розроблення стратегії каналу збуту. Проаналізовано сучасні тенденції у розвитку каналів збуту, які пов’язані з прямим маркетингом. Розглянуто процеси розроблення, ведення та використання баз даних покупців, постачальників та посередників з метою встановлення та розвитку контактів з ними, недоліки та переваги використання баз даних. Обґрунтовано доцільність використання економіко-математичного моделювання для оптимізації маркетингової політики розподілу.