інвестиційна стратегія

РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У МАШИНОБУДУВАННІ

В статті досліджується важлива складова забезпечення стабільної діяльності підприємства, а саме розробка інвестиційних стратегій. Проаналізовано вплив інвестиційних рішень на рівень конкурентоспроможності підприємства.  Зазначено, що конкурентоспроможність підприємств вимагає регулярного технічного і технологічного переозброєння і вдалих інвестиційних стратегій. Враховуючи динаміку сучасного економічного розвитку, автори розглядають наступні варіанти інвестиційних стратегій: орієнтація на стратегію домінуючого фактора, поліфакторну стратегію і стратегію балансування.

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Розглянуто інвестиційний процес з позицій оновлення вітчизняного капіталу в системі стратегічно важливих ринків товарів і послуг, запропоновано механізми та інструменти управління інвестиційними потоками в національній економіці в умовах системної кризи. Запропоновано управляти саме відтворювальними процесами, що обґрунтовується виявленою автором тенденцією щодо переходу національної інвестиційної системи від залучення нових капіталовкладень до реінвестування прибутку підприємств реального сектору економіки.