аграрний сектор

Методи державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні

Розглянуто теоретичні аспекти державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні через методи державного регулювання. Досліджено вплив держави на підприємства холдингового типу в аграрній галузі України як на об’єкт регулювання. Науково обґрунтовано потребу державної підтримки підприємств холдингового типу.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД АГРОЛОГІСТИКИ

Висвітлено питання побудови концепції агрологістики на основі системного підходу. На підставі тенденцій в розвитку аграрного сектору обґрунтовано необхідність запровадження ефективної агрологістики як інтеграційного елемента системи потокового управління. Визначено основні принципи системного підходу в концепції агрологістики.