джерела фінансування.

Суспільне мовлення в Україні: проблеми функціонування регіональних дирекцій

Більшість дирекцій отримали назву області чи регіону, де ведеться мовлення, з приставкою «UA:». Кожна дирекція має у своєму підпорядкуванні як мінімум по одному теле- та радіоканалу. Працівниками регіонального суспільного телебачення та радіо зазвичай є місцеві фахівці, журналісти, що залишилися після скорочення штатів під час реформування державних обласних телерадіокомпаній у філії НСТУ. Ці телерадіокомпа- нії підпорядковані виключно НСТУ та є об’єктами державної власності.

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Проаналізовано й узагальнено основні тенденції інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Досліджено інноваційну активність підприємств, з’ясовано основні проблеми щодо впровадження інноваційної моделі розвитку економіки, обґрунтовано та запропоновано шляхи активізації інвестування діяльності в Україні, також проаналізовано динаміку індексу інвестиційної привабливості, фактори впливу на інвестиційний клімат у країні.