епоксид

Шаруватий подвійний гідроксид Сu-Ni-Fe-cr, іммобілізований на магнетиті з шаром кремнію, як багаторазовий мезопористий каталізатор для практичного перетворення епоксидів в 1,2-діацетати

Досліджено шаруватий подвійний гідроксид $Cu-Ni-Fe-Cr \,\, (LDH)$, іммобілізований на шарі магнетиту $({Fe}_{3}{O}_{4}@{SiO}_{2}@Cu-Ni-Fe-Cr \,\, LDH)$ для розкриття кільця різних епоксидів оцтовим ангідридом з метою отримання віцдіацетатів протягом 15-40 хв з високим виходом. Багаторазове використання нано-LDH також вивчали протягом 6 послідовних циклів без значних втрат каталітичної активності.

Вплив ініціаторів на адгезійні властивості бітумів, модифікованих епоксидом рослинного походження

Запропоновано модифікування бітумного в’яжучого екологічною епоксидованою ріпаковою олією (BERO) в присутності ініціатора (затверджувача). Як ініціатор використано адипінову кислоту (АА), малеїновий ангідрид (МА) та поліетиленполіамін (PEPA). Встановлено вплив температури модифікування та співвідношення ініціатор : епоксид ріпакової олії (ERO) : бітум, а також природи ініціатора на властивості модифікованого бітуму. Оцінено такі якісні показники бітуму, як температура розм’якшення, пенетрація, дуктильність та адгезія до скла.

ВИВЧЕННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ МОДИФІКАЦІЇ ДОРОЖНІХ БІТУМІВ ЕРО ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ БМП

У наш час ефективним засобом підвищення довговічності дорожніх покриттів
вважають застосування бітумів, модифікованих епоксидними сполуками. Враховуючи
доволі велику тривалість модифікації дорожніх бітумів епоксидом ріпакової олії (ЕРО),
ми вивчали процеси модифікації бітумів з використанням ультразвукової кавітації. Для
досліджень використовували дорожній бітум, модифікований епоксидом ріпакової олії з
використанням кавітації та без неї. Кавітацію у процесах модифікації дорожніх бітумів
використовували для зменшення тривалості модифікації.