ВИВЧЕННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ МОДИФІКАЦІЇ ДОРОЖНІХ БІТУМІВ ЕРО ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ БМП

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

У наш час ефективним засобом підвищення довговічності дорожніх покриттів
вважають застосування бітумів, модифікованих епоксидними сполуками. Враховуючи
доволі велику тривалість модифікації дорожніх бітумів епоксидом ріпакової олії (ЕРО),
ми вивчали процеси модифікації бітумів з використанням ультразвукової кавітації. Для
досліджень використовували дорожній бітум, модифікований епоксидом ріпакової олії з
використанням кавітації та без неї. Кавітацію у процесах модифікації дорожніх бітумів
використовували для зменшення тривалості модифікації.

1. Громадська організація “Публічний аудит”, “Аналіз фінансування автомобільних доріг
України” (publicaudit. com. ua/reports-on-audit/analiz-finansuvannya-avtomobilnih-dorig-ukrayini/).
2. Грудников И. Б. Производство нефтяных битумов. – М., Химия, 1983. – 188 с. 3. Hrynchuk Y. М.
Effect of Modified Bitumen on Physico-mechanical Properties of Asphalt Concrete / Mykhailo
Nykypanchuk, Yurii Hrynchuk and Mykola Olchovyk // Chemistry and Chemical Technology. – 2013. –
Vol. 7. – №4. – P. 467–470. 4. Гринчук Ю. М. Епоксидні сполуки на основі ріпакової олії як
модифікатори для дорожніх бітумів / Ю. М. Гринчук, М. В. Никипанчук // Вісник Нац. ун-ту
“Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2011. − № 700. –
С. 474–477. 5. Гринчук Ю. М. Вплив умов та способу модифікації дорожніх бітумів епоксидом
ріпакової олії на їх фізико-хімічні властивості / Гринчук Ю. М., Никипанчук М. В., Гринчук В. М. //
Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2013. – №761. – С. 465–469. 6. Бітуми нафтові
дорожні в’язкі. Технічні умови: ДСТУ 4044-2001.– К.: Держстандарт України, 2001.
7. ДСТУ Б В.2.7-135:2007 “Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами.
Технічні умови”.