електромагнітне випромінювання

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ПРИРІСТ ХЛОРОФІЛСИНТЕЗУЮЧИХ МІКРОВОДОРОСТЕЙ

        Загальновідомо, що людству необхідно вирішувати велику кількість екологічних проблем. З кожним роком рівень електромагнітного поля Землі тільки зростає, що пов'язано з людською діяльністю. Перспективним було вирішення проблеми поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями за умов впливу мікрохвильового електромагнітного випромінювання.