кондуктометрична комірка

ВІРТУАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ІМІТАНСУ

Розроблено  віртуальний  пристрій  для  оцінювання  вмісту  домішок  важких  металів  у  овочах.  Його перевагами  є  висока  точність,  легкість  у  впровадженні  та  експлуатації,  гнучкість  програмного  забезпечення.  З  його допомогою  імітансним  методом  здійснено  контроль  показників  якості  овочевого  соку  на  вміст  зазначених  металів.

ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОВОЧІВ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

У  роботі  досліджено  електричні  характеристики  овочевих  соків  для  контролю  вмісту  у  них  важких металів.  Контроль  показників  якості  овочевого  соку щодо  його  забруднення  важкими  металами  здійснено  імітансним методом.  Для  цього  створено  експериментальну  установку,  до  складу  якої  входить  ємнісний  перетворювач (кондуктометрична комірка, заповнена досліджуваною рідиною – овочевим соком з різними добавками), RLС-метр, блок опрацювання результатів та керування.