ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОВОЧІВ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

2018;
: pp. 17-24
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Львівський національний аграрний університет

У  роботі  досліджено  електричні  характеристики  овочевих  соків  для  контролю  вмісту  у  них  важких металів.  Контроль  показників  якості  овочевого  соку щодо  його  забруднення  важкими  металами  здійснено  імітансним методом.  Для  цього  створено  експериментальну  установку,  до  складу  якої  входить  ємнісний  перетворювач (кондуктометрична комірка, заповнена досліджуваною рідиною – овочевим соком з різними добавками), RLС-метр, блок опрацювання результатів та керування. Сукупність результатів дослідження вмісту домішок методом вивчення активної та реактивної складових електропровідності на різних частотах показує, що для виявлення вмісту йонів міді (цинку), що суттєво перевищують гранично допустимі концентрації, необхідно і достатньо проведення простих досліджень активної компоненти електропровідності. Чутливішими до частотних проявів виявились дослідження соків на частоті 1000 Гц. Для виявлення вмісту йонів важких металів, що перевищують гранично допустимі концентрації, необхідно використовувати реактивну компоненту електропровідності.

[1] Національні  стандарти України  67.080.20 Овочі  та продукти  їх  переробляння  (  http://www.leonorm.com/ Default.php?Page=stlist&ObjId=927&CatId=1&code=& TableNum=9)

[2]  Форум  для  галузі  виробництва  свіжих  фруктів  й овочів (http://www.freshfel.org/asp/index.asp)

[3]  Кодекс  Аліментариус  (www.codexalimentarius. net/web/index_en.jsp)

[4] Ю. І. Посудін, Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки  сільськогосподарських  і  харчових  продуктів:  навч. посіб. К.: Арістей, 2005. 408 с. 

[5]  Є. В. Походило,  П. Г. Столярчук,  Імітансний контроль  якості.  Львів:  Видавництво  Львівської  політехніки, 2012. 164 с.

[6]  Є.  С.  Поліщук,  Методи  та  засоби  вимірювань неелектричних  величин:  підручник.  Львів:  Вид.  Нац.  у-ту «Львівська політехніка», 2000. 360 с.

[7]  Yu.  Bobalo,  Z.  Kolodiy,  B.  Stadnyk,  S.  Yatsyshyn, “Development of Noise Measurements. Part 3. Passive Method of Electronic  Elements  Quality  Characterization”,  Sensors  & Transducers, vol. 152, is. 5, p. 164–168, 2013.