ВІРТУАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ІМІТАНСУ

2019;
: pp. 12-15
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Львівський національний аграрний університет

Розроблено  віртуальний  пристрій  для  оцінювання  вмісту  домішок  важких  металів  у  овочах.  Його перевагами  є  висока  точність,  легкість  у  впровадженні  та  експлуатації,  гнучкість  програмного  забезпечення.  З  його допомогою  імітансним  методом  здійснено  контроль  показників  якості  овочевого  соку  на  вміст  зазначених  металів. Віртуальний  пристрій  створено  у  середовищі  LabVIEW.  До  складу  пристрою  входить  ємнісний  перетворювач (кондуктометрична комірка,  заповнена досліджуваною рідиною – овочевим  соком  із різними добавками), блок NI USB-6009, під’єднаний до комп’ютера за допомогою  інтерфейсу  full-speed USB. Автономний вимірювальний прилад NI USB 6009 має аналогові входи та виходи для генерування та збирання вимірюваних даних. Для формування певного значення імітансу генерували фізичний тестовий сигнал у вигляді змінної напруги, зчитували комплексні напруги та розраховували шукану величину . У програмі використано окремі елементи DAQ-задачі та цикл While Loop with Stop Button.

Здійснено дослідження активних і реактивних компонентів електропровідності зразків морквяного соку  із різним вмістом  іонів  міді.  Отримані  експериментальні  дані  оброблено  за  допомогою  засобів  зазначеної  платформи.  Вони збігаються з даними вимірювань за допомогою традиційних RLС-метрів. 

Змінюючи програмний код створеного віртуального пристрою, можна розширити спектр досліджень, охоплюючи інші овочеві соки.

[1] Yu. Posudіn, Methods of non-destructive assessment of quality and  safety of agricultural and  food products, Kyiv, Ukraine: Arіstei, 2005.  

[2]  Ye.  Pokhodylo, P. Stoliarchuk,  Immitance  quality control,  Lviv,  Ukraine:  Lviv  Polytechnic  Publishing  House, 2012. 

[3]  Ye.  Polіshchuk,  Methods  and  Means  for Measurements  of  Non-Electrical  Values,  Lviv,  Ukraine:  Lviv Polytechnic Publishing House, 2000. 

[4]  H.  Halvorsen,  Data  Acquisition  in  LabVIEW  N-3918  Porsgrunn,  Norway  Telemark  University  College  [On-ine].  Available: https://www.academia.edu/25303149/Data_Acquisition_in_LabVIEW