Electrical circuit

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ПРИШВИДШЕНЬ

Проаналізовано наявні методи вимірювання пришвидшень, наведено сучасні дослідження з даної тематики та розроблено новий метод у вигляді електричної схеми з використанням генератора стабільної частоти. Серед уже відомих методів виділено три такі групи – на підставі компенсаційних акселерометрів з дискретним виходом, на підставі акселерометрів з аналого-цифровим перетворювачем та методи вимірювання з використанням навісних елементів.

Кути між матрицями та між поліномами в дробових лінійних системах та електричних колах

Сформульовано поняття кутів між матрицями та між поліномами дробових лінійних систем та електричних кіл. Під час аналізу кутів між матрицями стану дробових лінійних систем засновано добуток Адамара з двох матриць. Розглянуто також кути між матрицями та їх функції. Досліджено кути між симетричною й несиметричною частинами матриць. Проаналізовано кути між поліномами передатних матриць дробових лінійних систем та встановлено їхні деякі нові властивості.

НЕПЕВНОСТІ БАГАТОПАРАМЕТРОВИХ НЕПРЯМИХ ВИМІРЮВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Висвітлено  особливості  опрацювання  результатів  вимірювання  за  допомогою  непрямої багатопараметрової вимірювальної системи. Розглянуто три випадки вивчення непевностей вимірювання. Запропоновано поширити  векторний  метод  оцінювання  непевностей  вимірювання,  поданий  у  додатку  2  до GUM,  на  статистичне описання  параметрів  точності  непрямої багатопараметрової  вимірювальної  системи. Подано  формули  для  коваріантної матриці відносних непевностей векторного межеранда.