гідродинаміка

Гідродинаміка фільтраційного висушування бавовни

Приведені результати щодо використання волокна бавовни, як найбільш чистої і натуральної целюлози, сировини для виробництва різноманітних хімічних продуктів. Обґрунтовано необхідність підготовки волокна бавовни для її використання у хімічній промисловості та доцільність її висушування фільтраційним методом. Експериментально досліджено геометричні параметри окремих ворсинок бавовни, фізико-механічні характеристики шару.

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИШАРУ ПАСТОПОДІБНОГО МАТЕРІАЛУ ЗІШТУЧНОЮ ПЕРФОРАЦІЄЮ

Актуальною задачею під час дослідження процесу сушіння є встановлення залежності між вологовмістом та температурою матеріалу в процесі його зневоднення. Це обумовлює вибір оптимальних режимних параметрів і розрахунку установок не тільки виходячи з кінетики зневоднення, але і зврахуванням зміни температури матеріалу в процесі сушіння і нагрівання продукту до максимально-допустимого рівня. Гідравлічний опір вологого шару матеріалу є важливим параметром для енергетичної оцінки, ефективності та економічної доцільності процесу зневоднення.