децидент

Функції компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень

Запропоновано описання функцій основних компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень. Проаналізовано технології розроблення компо- нент системи прийняття рішень, визначено множину основних задач кожної зі складових.

Description of the functions of the basic components of the conceptual model of decision support systems. The analysis of technology development component of decision making, defined set of basic tasks of each of the components.

Компоненти концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень

Запропоновано описання компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень. Проаналізовано підходи до побудови концептуальної моделі, розгля- нуто підходи до проектування основних компонентів системи підтримки прийняття рішень.

In the article components of the conceptual model of the decision support system are described. The analysis of approaches to construction of conceptual model is conducted, approaches to planning of basic components of the decision support system are considered.

Конкурентні переваги проекту системи підтримки прийняття рішень та фактори ризику

Описано конкурентні переваги розроблення та впровадження системи підтримки прийняття рішень. Наведено критерії оцінювання і можливі фактори ризику проекту СППР.

Description of competitive edges of development and introduction of the decision- making support system is offered in the article. Evaluation criteria and the risk factors of DSS project are resulted.

Оцінювання проекту системи підтримки прийняття рішень

Запропоновано методики оцінювання проекту системи підтримки прийняття рішень. Ці методики враховують економічні аспекти якості проекту та цінність інформаційних ресурсів і прийнятого рішення

Види архітектури систем підтримки прийняття рішень

Описано архітектуру системи підтримки прийняття рішень. Проведено аналіз видів архітектури, розглянуто архітектуру інформаційного ресурсу систем підтримки прийняття рішень, яка ґрунтується на принципах побудови сховища даних.