здоров’я

Сутнісна характеристика основних понять категорійного апарату управління безпекою праці у територіальних громадах

Досліджено особливості категорійного апарату управління безпекою праці у територіальних громадах. Проаналізовано дефініції «безпека», «управління безпекою праці». Управління безпекою праці – це цілеспрямована діяльність, що орієнтована на попередження впливу шкідливих та небезпечних факторів на об’єкт або суб’єкт, спрямована на мінімізацію заподіяння їм шкоди. Проаналізовано підходи до визначення дефініції «териоріальна громада» та визначено головні завдання територіальних громад для гарантування безпеки її мешканців.

DESIGN AND EVALUATION OF A SMART INDOOR AIR QUALITY MONITORING SYSTEM

This paper presents the design and development of an intelligent air quality monitoring system that utilizes the widely adopted and versatile Arduino Uno microcontroller as its foundational platform. The system underwent comprehensive testing procedures to ensure its adherence to specified requirements. Moreover, a series of experiments were conducted in diverse areas of a residential environment to generate datasets for various air quality indicators.

Структурна роль держави у процесах охорони здоров’я та забезпечення системи національної безпеки

Здійснено аналіз структурної ролі держави у процесах охорони здоров’я, розкрито її функціональне призначення у вирішенні системних проблем щодо збереження трудового потенціал нації як структурної умови забезпечення системи національної безпеки в умовах кризи, конкретизовано основні проблеми розвитку людства, які визначають якість систем охорони здоров’я як на глобальному, так і національному рівнях, та ідентифіковано відповідні зрізи загострення соціальної безпеки громадян, які звужують простір національної безпеки держави, що тим самим деконструює систему охорони здоров’я, яка у такий спос

Дослідження множини ризиків прийняття рішень в галузі екології

Проаналізовано та досліджено основні методи та засоби множини оцінювання ризиків прийняття рішень у галузі екології. Виконано аналітичний огляд класифікацій системи ризиків залежно від ознак.