реципієнт

КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЧАСТКИ “МОВЛЯВ” У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ОНЛАЙН-МЕДІАТЕКСТАХ

Актуальність дослідження зумовлена потребою пошуку оптимальних для реалізації комунікативних завдань журналіста засобів досягнення “багатоголосся” медіатексту; одним із таких засобів є частка мовляв. Стаття має на меті дослідити комунікативний потенціал частки мовляв у сучасних онлайн-медіатекстах українською мовою, завдання – виявити функції частки мовляв, емоційно-оцінне навантаження, яке вона надає текстові. Дослідження показало, що частка мовляв щоразу частіше актуалізується в онлайнмедіатекстах, у яких засвідчує чуже мовлення, позначає переповідну, рідше гіпотетичну модальність.

Ціннісні орієнтири регіональних телевізійних новин

У статті вивчено наступний аспект: концепція створення  новин на регіональних телевізійних каналах складається з інформування про всі сфери життя, що органічно поєднані з регіональними, національними, універсальними цінностями У таких умовах зміст новин буде сприяти формуванню здорових моральних і психологічних якостей гуманістичного світогляду національної громадської гідності.