онтологічний підхід

Управління процесом математичного моделювання динаміки концентрацій шкідливих речовин на основі онтологічного підходу

Проблема побудови математичної моделі динаміки концентрацій діоксиду азоту на різних ділянках міста розглянута в цій статті. Розглянуто особливості побудови таких моделей на основі періодичного вимірювання концентрацій шкідливих речовин та ідентифікації на основі отриманих вимірювань.

Адаптивна програмна система на основі онтологічного підходу для людей з когнітивними порушеннями

Запропоновано метод створення адаптивної програмної системи для допомоги людям з когнітивними порушеннями, оснований на використанні онтологічної моделі предметної області. Проаналізовано специфіку створення програмних засобів для допомоги людям з когні- тивними порушеннями. Розкрито особливості використання онтологічного підходу для форму- вання адаптивної функціональності та графічного інтерфейсу й проаналізовано їхні переваги порівняно з класичними методами.

Моделювання плану поведінки інтелектуального агента на основі мереж Петрі та онтологічного підходу

Розглянуто побудову плану діяльності інтелектуального агента. Для моделювання поведінки інтелектуального агента використано мережі Петрі та онтологічний підхід. Показано, що розроблену модель поведінки можна звести до задачі асинхронного
динамічного програмування.