Моделювання плану поведінки інтелектуального агента на основі мереж Петрі та онтологічного підходу

2009;
: сс. 170 – 175
Authors: 

Литвин В.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто побудову плану діяльності інтелектуального агента. Для моделювання поведінки інтелектуального агента використано мережі Петрі та онтологічний підхід. Показано, що розроблену модель поведінки можна звести до задачі асинхронного
динамічного програмування.

1. Нильсон Н. Принципы искусственного интеллекта / Н. Нильсон. – М.: Мир, 1985. – 373 с. 2. Даревич Р.Р. Mетод автоматичного визначення інформаційної ваги понять в онтології бази знань / Р.Р. Даревич, Д.Г. Досин, В.В. Литвин // Відбір та обробка інформації. – 2005. – Вип. 22(98). – С.105–111. 3. Логика рассуждений и ее моделирование / Под ред. Д. А. Поспелова. – М.: Науч. совет по комплекс. пробл. “Кибернетика” АН СССР, 1983. – 180 с. 4. Рассел С. Искусственный интеллект / С. Рассел, П. Норвиг. – М., С. – П., К.: Вильямс, 2006. – 1408 с. 5. Даревич Р.Р. Оцінка подібності текстових документів на основі визначення інформаційної ваги елементів бази знань / Р.Р. Даревич, Д.Г. Досин, В.В. Литвин, З.Т. Назарчук // Исскуственный интеллект. – Донецк. – № 3. – 2006. – С. 500–509. 6. Bertsekas D.P. Dynamic Programming and Optimal Control / D.P. Bertsekas. – Athena Scientifi, 2000. – Vols. 2. – 306 р.