застосування

Комплексний алгоритм для системи програмного обслуговування логістики гуманітарних послуг

Розглянуто проблему проектування кросплатформної системи програмного обслуговування логістики гуманітарних послуг. Розглянуто існуючі програмні аналоги міжнародних поставок. Наведено порівняння популярних програмних продуктів у сфері міжнародної торгівлі.

Оглянуто технології для розробки програмного обслуговування для забезпечення кросплатформності системи для логістики гуманітарних послуг.

Мобільна система для просторової орієнтації людей з вадами зору

На основі аналізу існуючих систем для допомоги незрячим людям орієнтуватися у просторі виникло розуміння щодо створення нової системи, яка мала б зовсім інший підхід до взаємодії незрячого користувача з існуючим світом. Така система, маючи функцію голосового повідомлення, надає незрячій людині інформацію, і цим допомагає їй орієнтуватися у просторі. Існуючі підходи акцентують увагу на подачі звукових сигналів, які дають можливість лише перенаправляти людину у певному напрямку, забороняти чи дозволяти рух.

Застосування основних рис людської гідності у здобутті свобод

Застосування основних рис людської гідності у здобутті свобод відіграє важливу роль у нашому житті. Адже моральні норми права сприяють ухваленню рішення відповідно до справедливості та гідності людини. Варто зазначити, що застосування права – це вміння правильно і доцільно вживати правові норми. Проте воно має і свої особливості. Застосування тісно взаємодіє з дотриманням, використанням та виконанням, проте може бути і самостійним щодо закону чи винесення рішень суду, де чітко проявляється роль застосування.

Design and Implementation of an Information System for Self-Control of Bronchial Asthma by Patients

The aim of this article is to develop information system for people with bronchial asthma. The main function of the information system described in the article is enabling self- control of bronchial asthma by patients. By controlling asthma correctly, patients can reduce the symptoms of asthma. The most important task solved before the information system design was a selection of the asthma parameters which can be monitored and implemented in it. The information system consists of two main elements: a database and an application.

Застосування генетичного алгоритму для проектування гібридних сховищ даних

Описано застосування генетичного алгоритму до проектування гібридних сховищ даних.