туристична діяльність

Окремі питання врегулювання туристичної діяльності в Україні

У статті окреслено проблеми, які існують в туристичній галузі. До основних
проблем у сучасній системі організації туризму в Україні віднесено такі: відсутність
розгалуженої системи інформаційного забезпечення діяльності галузі; недостатньо
ефективне використання мережі Інтернет для інформування туристів; низька якість
туристичних послуг; недостатнє організаційне забезпечення туристів при перетинанні
кордонів; низький рівень реклами з питань туристичної діяльності та наявність
порушень при наданні послуг туристам.

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

У статті розкривається суть та структура інституційного середовища. Виділено формальні і неформальні інститути та висвітлено їх роль. Значну увагу приділено питанням державного регулювання рекреаційної сфери в ряді зарубіжних країн. Проаналізовано нормативно-правові акти, які регламентують рекреаційну сферу в Україні. Визначено вплив інституційного середовища на формування і діяльність рекреаційно-туристичної сфери в Україні.