market square

АКТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ ІСТОРИЧНОГО МІСТА-ПАМ’ЯТКИ СВІТОВОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

Характерною особливістю площ в історичних містах є протиріччя між проблемами охорони та функціонування. Яскравим прикладом такого протиріччя є площа Ринок – громадський простір, який від часу своєї появи у ХІV ст. завжди був комунікативним хабом для містян та гостей міста. Для комплексного розуміння особливостей функціонування громадського простору площі Ринок та рівня його соціалізації, нами була розроблена методика оцінювання кількісних характеристик соціального та культурного аспектів міського середовища.

РЕКОНСТРУКТИВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАБУДОВИ ІСТОРИЧНОГО ЦЕНТРУ МАЛОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ПЛОЩІ ПАМ’ЯТІ В МІСТІ БАР ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

В статті аналізуються реконструктивні трансформації, які вібулися із забудовою ринкової площі малого історичного міста, що привели до втрати нею її історичної функції, але в той же час отримання нею нових, не меньш важливих функцій. Показано, як це вплинуло на сучасне планування та забудову площі. Визначена стратегія її ревалоризації в якості необхідної реконструктивної трансформації для її активізації. Надані рекомендації, як розвинути її існуючі сучасні функції, відновити історичну і гармонічно їх поєднати для створення якісного міського публічного простору

Ринкові площі в композиційно-планувальній структурі історичного міста

Розглянуто питання типології взаємозв’язків ринкової площі та композиційно-планувальної структури історичного міста, а також відображення видів функціонального призначення в архітектурі центрів історичного міста.

URBANISTIC STRATEGIES OF HISTORICAL CITIES: WORKSHOP REVITALIZATION OF MARKET SQUARE IN LUTSK

The article deals with the conditions and expediency of architectural workshops in the framework of pre-project studies of the territory design, namely public spaces. It is presented on the base of the workshop Revitalization of the Market Square in Lutsk, held in Lutsk, March 21-28, 2017, which was organized within the framework of the COMUS project Urban Strategies of Historic Cities Initiated by the Community of the Tourist Information and Services Center of Lutsk, together with Department of Urban Planing, Lviv Polytechnic National University.