фінансово-економічна безпека

Організаційно-фінансовий механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської системи

У статті запропоновано організаційно-фінансовий механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської системи, який дозволить мінімізувати потенційні ризики та зміни внутрішньофірмового інституційного середовища.

ПРИЧИНИ ВПЛИВУ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

В статті розглянуто підсистеми виробничої та управлінської діяльності підприємства, виокремлено основні напрями його діяльності. Проаналізовано прикладні ситуації впливу кризових явищ на збутове, матеріально-технічне, кадрове, інформаційне, управлінське, інноваційне, ресурсне та фінансове забезпечення. Встановлено основні причини впливу кризових явищ на діяльність підприємства. Наведено найбільш типові наслідки негативного впливу кризових ситуацій в розрізі напрямів роботи підприємства.